JRS直播吧
比赛类型: 西协丙直播 直播时间:2024-02-12 00:00:00
普尔托兰诺

普尔托兰诺

02月12日 00:00

0 : 2

已结束

金塔纳

金塔纳

交锋历史
日期 赛事 主队 比分 客队
2024-02-12 足球 普尔托兰诺 0 :2 金塔纳
2023-09-24 足球 金塔纳 0:0 普尔托兰诺
普尔托兰诺 相关视频
 • 维拉鲁比亚维拉鲁比亚

  0 - 1

  普尔托兰诺普尔托兰诺

  录像/集锦

 • 普尔托兰诺普尔托兰诺

  2 - 0

  比利亚罗夫莱多比利亚罗夫莱多

  录像/集锦

 • 普尔托兰诺普尔托兰诺

  0 - 2

  金塔纳金塔纳

  录像/集锦

 • 普尔托兰诺普尔托兰诺

  2 - 1

  CD托里霍斯CD托里霍斯

  录像/集锦

 • 普尔托兰诺普尔托兰诺

  1 - 0

  托梅洛索托梅洛索

  录像/集锦

 • 索库埃利亚莫斯索库埃利亚莫斯

  2 - 1

  普尔托兰诺普尔托兰诺

  录像/集锦

 • 普尔托兰诺普尔托兰诺

  2 - 0

  维拉坎那斯维拉坎那斯

  录像/集锦

 • 圣克莱门特圣克莱门特

  1 - 1

  普尔托兰诺普尔托兰诺

  录像/集锦

 • 普尔托兰诺普尔托兰诺

  4 - 1

  阿尔巴塞特B队阿尔巴塞特B队

  录像/集锦

 • 玛查莫洛玛查莫洛

  1 - 1

  普尔托兰诺普尔托兰诺

  录像/集锦

 • 普尔托兰诺普尔托兰诺

  1 - 1

  巴拉索特飓风巴拉索特飓风

  录像/集锦

 • 干昆斯干昆斯

  0 - 0

  普尔托兰诺普尔托兰诺

  录像/集锦

 • 普尔托兰诺普尔托兰诺

  0 - 0

  托莱多托莱多

  录像/集锦

 • 卡萨莱加斯卡萨莱加斯

  2 - 0

  普尔托兰诺普尔托兰诺

  录像/集锦

 • 比利亚罗夫莱多比利亚罗夫莱多

  0 - 0

  普尔托兰诺普尔托兰诺

  录像/集锦

 • 金塔纳金塔纳

  0 - 0

  普尔托兰诺普尔托兰诺

  录像/集锦

 • 普尔托兰诺普尔托兰诺

  0 - 0

  CD塔兰孔CD塔兰孔

  录像/集锦

 • 金塔纳 相关视频
 • 金塔纳金塔纳

  4 - 1

  托梅洛索托梅洛索

  录像/集锦

 • 索库埃利亚莫斯索库埃利亚莫斯

  1 - 0

  金塔纳金塔纳

  录像/集锦

 • 金塔纳金塔纳

  0 - 2

  拉索拉纳拉索拉纳

  录像/集锦

 • 普尔托兰诺普尔托兰诺

  0 - 2

  金塔纳金塔纳

  录像/集锦

 • 金塔纳金塔纳

  0 - 0

  圣克莱门特圣克莱门特

  录像/集锦

 • 阿尔巴塞特B队阿尔巴塞特B队

  2 - 2

  金塔纳金塔纳

  录像/集锦

 • 阿尔巴塞特B队阿尔巴塞特B队

  0 - 0

  金塔纳金塔纳

  录像/集锦

 • 玛查莫洛玛查莫洛

  2 - 1

  金塔纳金塔纳

  录像/集锦

 • 金塔纳金塔纳

  2 - 2

  巴拉索特飓风巴拉索特飓风

  录像/集锦

 • 干昆斯干昆斯

  1 - 0

  金塔纳金塔纳

  录像/集锦

 • 金塔纳金塔纳

  1 - 1

  托莱多托莱多

  录像/集锦

 • 卡萨莱加斯卡萨莱加斯

  2 - 1

  金塔纳金塔纳

  录像/集锦

 • 比利亚罗夫莱多比利亚罗夫莱多

  0 - 1

  金塔纳金塔纳

  录像/集锦

 • 金塔纳金塔纳

  1 - 1

  亚佐魁卡亚佐魁卡

  录像/集锦

 • 维拉坎那斯维拉坎那斯

  0 - 2

  金塔纳金塔纳

  录像/集锦

 • CD塔兰孔CD塔兰孔

  0 - 1

  金塔纳金塔纳

  录像/集锦

 • 金塔纳金塔纳

  2 - 1

  CD托里霍斯CD托里霍斯

  录像/集锦

 • 金塔纳金塔纳

  0 - 1

  索库埃利亚莫斯索库埃利亚莫斯

  录像/集锦

 • 波多黎各联

  10-01

  波多黎各联

  金塔纳金塔纳

  0 - 0

  巴亚蒙巴亚蒙

  录像/集锦

 • 拉索拉纳拉索拉纳

  0 - 0

  金塔纳金塔纳

  录像/集锦