JRS直播吧
热门比赛
比赛类型: 伊拉联直播 直播时间:2024-02-12 00:00:00
卡克

卡克

02月12日 00:00

0 : 0

已结束

纳夫特米桑

纳夫特米桑

交锋历史
日期 赛事 主队 比分 客队
2024-02-12 足球 卡克 0:0 纳夫特米桑
卡克 相关视频
 • 伊拉联

  02-24

  伊拉联

  祖拉体育祖拉体育

  0 - 0

  卡克卡克

  录像/集锦

 • 伊拉联

  02-21

  伊拉联

  卡克卡克

  0 - 0

  瓦萨特瓦萨特

  录像/集锦

 • 伊拉联

  02-17

  伊拉联

  阿比尔阿比尔

  0 - 0

  卡克卡克

  录像/集锦

 • 伊拉联

  02-12

  伊拉联

  卡克卡克

  0 - 0

  纳夫特米桑纳夫特米桑

  录像/集锦

 • 伊拉联

  12-30

  伊拉联

  纽罗兹纽罗兹

  1 - 1

  卡克卡克

  录像/集锦

 • 伊拉联

  12-24

  伊拉联

  卡克卡克

  0 - 1

  扎克赫扎克赫

  录像/集锦

 • 伊拉联

  12-19

  伊拉联

  卡克卡克

  0 - 1

  胡多德胡多德

  录像/集锦

 • 伊拉联

  12-14

  伊拉联

  卡西姆体育卡西姆体育

  0 - 0

  卡克卡克

  录像/集锦

 • 伊拉联

  12-15

  伊拉联

  卡西姆体育卡西姆体育

  0 - 0

  卡克卡克

  录像/集锦

 • 伊拉联

  12-09

  伊拉联

  卡克卡克

  0 - 0

  卡帕拉卡帕拉

  录像/集锦

 • 伊拉联

  12-06

  伊拉联

  Al卡拉巴Al卡拉巴

  0 - 0

  卡克卡克

  录像/集锦

 • 伊拉联

  12-01

  伊拉联

  卡克卡克

  0 - 0

  杜赫克杜赫克

  录像/集锦

 • 伊拉联

  11-25

  伊拉联

  纳弗特纳弗特

  2 - 2

  卡克卡克

  录像/集锦

 • 伊拉联

  11-24

  伊拉联

  纳弗特纳弗特

  0 - 0

  卡克卡克

  录像/集锦

 • 伊拉联

  11-10

  伊拉联

  卡克卡克

  0 - 0

  巴格达空军巴格达空军

  录像/集锦

 • 伊拉联

  11-03

  伊拉联

  巴格达巴格达

  1 - 1

  卡克卡克

  录像/集锦

 • 韦利卡克拉波拉纳韦利卡克拉波拉纳

  1 - 4

  南塔南塔

  录像/集锦

 • 伊拉联

  10-31

  伊拉联

  卡克卡克

  4 - 1

  阿尔米纳阿尔米纳

  录像/集锦

 • 伊拉联

  10-29

  伊拉联

  塔拉巴塔拉巴

  1 - 0

  卡克卡克

  录像/集锦

 • 纳夫特米桑 相关视频
 • 伊拉联

  02-23

  伊拉联

  胡多德胡多德

  1 - 2

  纳夫特米桑纳夫特米桑

  录像/集锦

 • 伊拉联

  02-24

  伊拉联

  胡多德胡多德

  0 - 0

  纳夫特米桑纳夫特米桑

  录像/集锦

 • 伊拉联

  02-21

  伊拉联

  纳夫特米桑纳夫特米桑

  0 - 0

  杜赫克杜赫克

  录像/集锦

 • 伊拉联

  02-15

  伊拉联

  纳夫特米桑纳夫特米桑

  0 - 4

  巴格达空军巴格达空军

  录像/集锦

 • 伊拉联

  02-12

  伊拉联

  卡克卡克

  0 - 0

  纳夫特米桑纳夫特米桑

  录像/集锦

 • 伊拉联

  12-31

  伊拉联

  纳夫特米桑纳夫特米桑

  1 - 1

  阿比尔阿比尔

  录像/集锦

 • 伊拉联

  12-24

  伊拉联

  Al卡拉巴Al卡拉巴

  1 - 0

  纳夫特米桑纳夫特米桑

  录像/集锦

 • 伊拉联

  12-23

  伊拉联

  Al卡拉巴Al卡拉巴

  0 - 0

  纳夫特米桑纳夫特米桑

  录像/集锦

 • 伊拉联

  12-19

  伊拉联

  纳夫特米桑纳夫特米桑

  2 - 2

  纽罗兹纽罗兹

  录像/集锦

 • 伊拉联

  12-14

  伊拉联

  扎克赫扎克赫

  0 - 0

  纳夫特米桑纳夫特米桑

  录像/集锦

 • 伊拉联

  12-15

  伊拉联

  扎克赫扎克赫

  0 - 0

  纳夫特米桑纳夫特米桑

  录像/集锦

 • 伊拉联

  12-08

  伊拉联

  纳夫特米桑纳夫特米桑

  0 - 0

  瓦萨特瓦萨特

  录像/集锦

 • 伊拉联

  12-05

  伊拉联

  卡西姆体育卡西姆体育

  0 - 0

  纳夫特米桑纳夫特米桑

  录像/集锦

 • 伊拉联

  12-01

  伊拉联

  纳夫特米桑纳夫特米桑

  3 - 0

  阿尔米纳阿尔米纳

  录像/集锦

 • 伊拉联

  11-24

  伊拉联

  积诺奥波积诺奥波

  0 - 2

  纳夫特米桑纳夫特米桑

  录像/集锦

 • 伊拉联

  11-11

  伊拉联

  纳夫特米桑纳夫特米桑

  0 - 1

  巴格达巴格达

  录像/集锦

 • 伊拉联

  11-05

  伊拉联

  塔拉巴塔拉巴

  0 - 4

  纳夫特米桑纳夫特米桑

  录像/集锦

 • 伊拉联

  10-31

  伊拉联

  纳夫特米桑纳夫特米桑

  1 - 1

  祖拉体育祖拉体育

  录像/集锦